Valdemārpils vidusskola

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • VVSK2016

VALDEMĀRPILS VIDUSSKOLA 2022./2023. m.g. uzņem izglītojamos

  

Programmas “Latvijas skolas soma” pasākumi 2.semestrī

                    29.aprīlī ar 9.-12.kl. skolēniem savās pārdomās parVilsons Aleksandra Čaka dzeju, par Dzejnieku un Laiku, par strēlniekiem šodienas skatījumā, par cēloņiem un sekām monoizrādē “Dzejnieks un laiks” dalījās aktieris, režisors Ēriks Vilsons.
                Kas bija latviešu strēlnieki? Ko par viņiem zinām šodien? Vai mums pietiktu spīta un mīlestības, lai aizstāvētu savu dzimteni, ziedojot savu dzīvību? Šodien. Šajā laikā. Šajos apstākļos?
                6.maijā notika Mikus Abaroniņa un Artas Abaroniņas vadītā iedvesmojoši patriotiska koncertlekcija “Es mīlu Tevi, Latvija!”, kura neatstāja vienaldzīgu nevienu 1.-12.klases skolēnu.
               Tā bija veidota kā dziesmuspēle un deva ieskatu ne vienabar. populārās mūzikas kultūras mantojumā, bet arī akcentēja citas kultūras vērtības, vērtības, ar kurām Latvijā varam lepoties: latviešu svētku svinēšanas tradīcijas dažādos novados, cilvēki, dabas un kultūras objekti u.c. Koncertlekcijā skanēja iemīļotas latviešu komponistu dziesmas. Interesanta bija arī viktorīna, kura ļāva noskaidrot skolēnu zināšanas par Latvijas kultūras mantojumu.
                 
                  Programma „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās mērķis ir dot iespēju skolēniem iepazīt Latvijas mākslas un kultūras norises (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), sasaistot tās ar mācību un audzināšanas darbu, tā mazinot sociālo nevienlīdzību un stiprinot jaunās paaudzes pilsoniskuma un valstiskās piederības apziņu.

Pieredzes apmaiņa Valdemārpils vidusskolā

                 27.aprīlī Valdemārpils vidusskolā viesojās Talsu novada skolu sākumskolas pedagogi/ metodisko jomu koordinatori. Viesi devās ekskursijā pa skolu, kur ‘pieturās’ viņus sagaidīja skatuves runas konkursa laureāts A.Pipars, Mūsdienu deju grupas dejotāji un mūzikas olimpiādes skaņdarba flautai autore E.Bērziņa. 1b./4b. klases skolēni kopā ar skolotājām Ingunu Sproģi un Edīti Višņevsku viesiem dāvāja pašu pagatavotos apsveikumus.
           Pieredzes apmaiņas pasākuma dalībnieki vēroja skolotājas Indras Valbergas vadīto matemātikas stundu 1.kl., Hardijas Vēmanes vadīto latviešu valodas stundu 2.kl., Kiras Petrovičas vadīto dabaszinību stundu 3.kl., kam sekoja saruna par katru no vērotajām stundām. Pedagogi dalījās ar pieredzes stāstiem par jaunā mācību standarta īstenošanu, strādāja pie ieteikumiem papildu sasniedzamo rezultātu definēšanai.  Visi atzinīgi novērtēja iespēju atkal tikties klātienē.
           Paldies sākumskolas skolotājām un visiem iesaistītajiem! Paldies viesiem par ieinteresētību un labajiem vārdiem!
Direktora vietniece izglītības jomā Aiga Bērziņa

Uzvara VBTAI konkursā

                 Arī šajā mācību gadā, turpinot iepriekšējos gados veiksmīgi aizsākto iniciatīvu, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) kustības „Draudzīga skola” ietvaros aicināja pedagogus piedalīties konkursā par labāko klases audzināšanas stundu draudzīgas un cieņpilnas vides veicināšanai klasē.
              Šoreiz tā mērķis bija dot iespēju pedagogiem radošā un atraktīvā formā runāt par aktuālajiem jautājumiem skolas un klases vidē, īpaši pandēmijas un ārkārtējās situācijas kontekstā (kritiskās domāšanas veicināšana un jēgpilnu lēmumu pieņemšana reālajā un interneta vidē, cieņa un savstarpējo attiecību kultūra, jaunu mācīšanas metožu aprobēšana jaunajā situācijā utt.) un radīt mācību materiālu, kas būs noderīgs arī citiem kustības „Draudzīga skola” dalībniekiem.
               Konkurss ir noslēdzies un vidusskolu un profesionālās izglītības skolu grupā uzvarējis Valdemārpils vidusskolas skolotāja Jāņa Kairiša darbs.

               Apsveicam un lepojamies!

“Atkal visi kopā – atkal roku rokā!”

4a.kl. foto (1)Šī gada pavasarī mēs - skolēnu pašpārvaldes pārstāves Helēna Emma Dzene, Keita Indriksone un Samanta Purgaile, piedalījāmies Talsu novada Jauniešu iniciatīvu projektu konkursā un saņēmām finansējumu klašu saliedēšanas pasākuma “Atkal visi kopā –atkal roku rokā!” organizēšanai.

20210902 103927

Ar projekta palīdzību mēs vēlējāmies mācību gadu uzsākt pozitīvā, atraisošā gaisotnē, palīdzot bērniem un jauniešiem mazināt pandēmijas radīto emocionālo spriedzi un veicinot vieglāku, ātrāku adaptāciju un atkalatgriešanos skolas dzīvē un klases kolektīvā. Par projekta līdzekļiem iegādājāmies astoņas brīvā dabā izmantojamas lielformāta spēles un aktīvo tumbu pasākuma apskaņošanai.

Pasākumu realizējām 2.septembrī brīvā dabā, iesākot to ar jautru rīta rosmi Dupurkalna estrādē. Visas dienas garumā 1.-12.kl. kolektīvi kopā ar savu klases audzinātāju apmeklēja 13 stacijas Dupurkalna un skolas apkārtnē (Spin Ladder”, “Dropin Hood”, “Number Kubb”, “Ring Toss”, “Petanka”, “Darts”, “Bex Stick on Line”, “Šautriņu mešana”, “Snaiperis”, “Lidboulings”, “Jūras zvaigzne”, “Slēpošana”, “Ar dziesmiņu skolā gāju”), vadoties pēc izsniegtās “ceļojuma kartes”. Katrā stacijā 15 minūšu laikā skolēni veica dažādus jautrus, atraktīvus, aktīvus, saliedējošus uzdevumus. Klašu kolektīviem tika dots arī uzdevums uzņemt fotogrāfiju, kas vislabāk atspoguļotu moto “Atkal visi kopā!”.

Lai arī pasākumu nedaudz patraucēja laika apstākļi, tomēr viss izdevās kā iecerēts un projekta mērķis tika sasniegts. Tas apstiprinājās arī skolēnu atsauksmēs: “Bija jautri, saliedējoši un interesanti, jo ilgu laiku nekas tāds netika darīts!”, “Visi atkal kopā!”, “Bijām draudzīgi un izpalīdzīgi.

Ļoti vēlamies šādas aktivitātes svaigā gaisā. Paldies organizatoriem!”, “Aktivitātes jāatkāto!!!”           

1 lapa no 5

© Valdemārpils vidusskola