Valdemārpils vidusskola

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Skolēnu pašpārvalde

Valdemārpils vidusskolas skolēnu pašpārvalde ir starpnieks starp skolēniem, administrāciju un pedagogiem. Darbojoties pašpārvaldē skolēniem ir iespēja aktīvi piedalīties skolas attīstības veicināšanā, izglītības un ārpusstundu darba pilnveidošanā.

Skolēnu pašpārvaldes pienākumos ietilpst:

 • dažādu kultūras pasākumu organizēšana,
 • sadraudzības ar citām skolām, organizācijām un iestādēm veicināšana,
 • skolas radio darbības un pasākumu apskaņošanas nodrošināšana,
 • sporta pasākumu organizēšana,
 • skolas noformēšana ikdienā un pasākumos,
 • iesaistīšanās skolas domē un ekopadomē,
 • skolas avīzes un citu publicistikas izdevumu izdošana,
 • dažādu problēmu risināšana.

Valdemārpils vidusskolas skolēnu pašpārvalde darbojas no 1996./1997.mācību gada. To izveidoja direktore Zinta Valdmane. Pirmā skolēnu pašpārvaldes prezidente bija Inga Tomkalne, kuru pēc pāris mēnešiem nomainīja Harvejs Rudzītis. Pēc tam darbu prezidenta amatā turpināja Andris Dzenis.

Šobrīd skolēnu pašpārvaldē darbojas 12 aktīvākie 9.-12.klašu skolēni.


shema

foto

  

© Valdemārpils vidusskola