Valdemārpils vidusskola

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2019./2020.m.g.

 

   pumpurs1  Jau trešo gadu Valdemārpils vidusskola īsteno projektu PuMPuRS – “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.” Projekta ietvaros izglītojamiem tiek sniegts konsultatīvs un emocionāls atbalsts, stiprināta motivācija iegūt izglītību, kā arī mazināts risks priekšlaicīgi pārtraukt mācības.
     2019./2020.m.g. 1.ceturksnī atbalsta plāni izstrādāti četriem izglītojamiem. Individuālās konsultācijas izglītojamiem tiek sniegtas matemātikā, latviešu valodā, krievu valodā. Atbalsta sniegšanā iesaistīti 5 pedagogi. Viens izglītojamais saņem ēdināšanas pakalpojumu.
    2019./2020.m.g. 2. ceturksnī atbalsta plāni izstrādāti pieciem izglītojamiem. Individuālās konsultācijas izglītojamiem tiek sniegtas matemātikā, latviešu valodā, krievu valodā, vācu valodā. Vienam izglītojamam tiek nodrošinātas papildus individuālās konsultācijas vizuālajā mākslā, sociālās zinībās,angļu valodā, ģeogrāfijā, dabas zinībās, pasaules vēsture, mājturībā, mūzikā un sportā., Atbalsta sniegšanā iesaistīti 12 pedagogi. Viens izglītojamais saņem ēdināšanas pakalpojumu.

     Projekta koordinatore skolā ir Vita Sidra.

© Valdemārpils vidusskola