Valdemārpils vidusskola

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kabinetu saraksts

 

Telpa Pedagogs Telpas nosaukums
102 K.Petroviča Mājsaimniecība
103 Kapela
104

 

Mājturība

105 A. Cielēns Mājturība
106 A.Dzene Mājturība
107 A.Dzirvinska Bibliotēka
108 B. Pipare

Mūzika

109

Attīstības centrs

109 a Attīstības centra zāle
109 b

 

Attīstības centra vadītāja
109 d  J.Plaude Psihologs
109 e I. Fabriciusa Sociālais pedagogs
109 f I.Valberga Logopēds
113 L.Dzene Vēsture
116 G.Vilka Angļu valoda
117 E.Ķiršakmens Angļu valoda
118 A.Neimane Sociālās zinības
201 A. Sīpola Vācu valoda
202 D.Vasioleka Dir.v.izgl.jomā
203 B.Ozoliņa Krievu valoda
204 A.Saleniece Latviešu valoda
205
206 D.Maķevica Latviešu valoda
207 G.Čudere Vizuālā māksla
213
214
218
219
220  I.Bērziņa, A.Dzenis,   A.Bērziņa  Kanceleja, direktors, dir.v.izg.jomā
232 K.Gruntiņa, E.Miske 1.b/3.b klase
234 I.Valberga 1.klase
235 Skolotāju istaba
236 K.Petroviča 4.klase
237 I.Sproģe 2.klase
240 H.Vēmane 3. klase
301 K.Koha-Dzene Matemātika
303 I.Metuzāle Bioloģija, ģeogrāfija
304 Skolēnu pašpārvalde
305
306 A.Usele Fizika
307 L.Ēce Ķīmija
310 S.Krūmiņa Matemātika
311 Tornītis
317 A.Bērziņa / S.Pūliņa Informātika
318 S. Krūmiņa / K. Gruntiņa Informātika
319 Nodarbību telpa
119 , A.Palameika Sporta zāle

 

© Valdemārpils vidusskola