Valdemārpils vidusskola

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kabinetu saraksts

 

Telpa Pedagogs Telpas nosaukums
102 K.Petroviča Dizaina praktiskie elementi
103 Kapela
104

 

Dizains un tehnoloģijas

105 P.Rubenis Dizains un tehnoloģijas
106 A.Dzene

Dizains un tehnoloģijas

107 G.Čudere Bibliotēka
108 B. Graudiņa

Mūzika

109

Attīstības centrs

109 a Attīstības centra zāle
109 b

 D.Grišule

Direktora vietniece saimniecības jomā
109 d Psihologs
109 e  A.Guļevska Sociālais pedagogs
109 f I.Valberga Logopēds
113 L.Dzene Vēsture, Sociālās zinības
116 B.Demberga Angļu valoda
117 K.Gruntiņa Sociālās zinības, ģeogrāfija
118 Nodarbību telpa
201 A. Sīpola Vācu, angļu valoda
202
203 V.Pecenčuka Krievu valoda
204 I.Oskerko Latviešu valoda
205
206 D.Maķevica Latviešu valoda
207 G.Čudere Vizuālā māksla
213
214  Skolotāju istaba
218  D.Vasioleka  Dir.v.izgl.jomā
219
220  I.Bērziņa, A.Dzenis,   A.Bērziņa Kanceleja, direktors, dir.v.izg.jomā
232
234 I.Valberga 2a. klase
235
236 K.Petroviča 1. klase
237 I.Sproģe, E.Višņevska 4b./5b. klase
240 H.Vēmane 3. klase
301 J.Kairišs Matemātika
303 I.Metuzāle Bioloģija
304 Skolēnu pašpārvalde
305
306 A.Usele Fizika
307 M.Tālberga Ķīmija
310 S.Krūmiņa Matemātika
311 Tornītis
317 A.Bērziņa / K.Gruntiņa Datorika
318 S. Krūmiņa  Datorika
319 Nodarbību telpa
119 V. Marinkovic Sporta zāle

 

© Valdemārpils vidusskola