Valdemārpils vidusskola

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Izglītības programmas

Skola īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas licencētas mācību programmas:

 • Pamatizglītības programma. Kods 21011111
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē. Kods 21015811
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. Kods 21015611
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma. Kods 31011011
 • Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma. Kods 31014011
 • Vispārējās vidējās izglītības programma. Kods 31016011
   

© Valdemārpils vidusskola