Valdemārpils vidusskola

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Izglītības programmas

Skola īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas licencētas mācību programmas:

 • -Pamatizglītības programma. Kods 21011111;
 • -Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma. Kods 21011811;
 • -Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē, A un B līmenis. Kods 21015811;
 • -Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. Kods 21015611;
 • -Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma. Kods 31011011;
 • -Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma. Kods 31011013;
 • -Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma. Kods 31014011;
 • -Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena programma ( tālmācība) 31011013.

 

Izglītības iestādes un programmu akreditācijas apliecinoši dokumenti:© Valdemārpils vidusskola