Valdemārpils vidusskola

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Karjeras atbalsts

LV ID_EU_logo_ansamblis_ESF
Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

(Nr. 8.3.5.0/16/I/001)

Projekta norises laika posms skolā: 
2017. gada 1. septembris - 2020. gada 31. augusts.

Projekta specifiskais mērķis: 
Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projekta pagarinājums skolā līdz 2022.gada 31.maijam. Mērķgrupa projekta pagarinājumā ir 7.-12.kl. skolēni.

Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2021./2022.m.g.:

 • karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā;
 • profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana;
 • darbs ar izglītojamo vecākiem bērnu karjeras atbalstam un mūžizglītības ideju veicināšanai.

Pedagogs karjeras konsultants Valdemārpils vidusskolā - D.Vasioleka (218.kab.) 

konsult. 

 

Karjera ir cilvēka mērķtiecīga darbība savu profesionālo un personīgo mērķu sasniegšanai visa mūža garumā. Karjeras izglītība palīdz Tev:

 • izprast sevi,
 • izvērtēt savu pieredzi un sasniegumus,
 • veidot pašapziņu,
 • apzināt savas stiprās un vājās puses,
 • plānot un vadīt savu karjeru,
 • novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus,
 • pētīt izglītības iespējas,
 • izvirzīt mērķus un sasniegt tos,
 • pieņemt lēmumu.

Karjeras konsultanta uzdevums ir palīdzēt Tev iepazīt sevi un profesiju pasauli, lai Tev būtu vienkāršāk plānot savu karjeru.

Izvēloties savas profesionālās karjeras virzienu un profesiju jāņem vērā:

 karjera 

(Spied uz bildes, lai redzētu lielāku!)

 

 

© Valdemārpils vidusskola