Valdemārpils vidusskola

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Konkurss "Vai tu pazīsti Talsu novadu?"

Kā pastāstīja konkursa organizatore Daiga Vasioleka,

2.decembrī aprit tieši 186 gadi, kopš Ārlavas pagastā dzimis jaunlatviešu kustības galvenais ideologs, publicists Krišjānis Valdemārs. Valdemārpilnieki pamatoti var lepoties ar vairākiem populāriem novadniekiem – Igurdu Baņķi, Induli Ķēniņu, Madaru Palameiku un citiem. Valdemārpils vidusskolas skolotāji konkursā savu komandu pieteica kā Krišjāņa Valdemāra mazmazbērnus jeb „AABAA”, pensionāri startēja kā „Senjūri”, pagasta pārvalde – ar visnopietnāko komandu, erudītākā 9a.klase – ar paraugskolēnu komandu, bet Talsu novada domes deputāti – ar komandu „Jumts”. Pirmo jautājumu konkursa dalībniekiem uzdeva žūrijas komisijas pārstāve, Talsu novada tūrisma informācijas centra vadītāja Inese Roze, divu minūšu laikā rosinot apdomāt, par ko brīnītos Krišjānis Valdemārs, apciemojot pilsētu pēc 186 gadiem. Kā izrādījās, brīnīties viņam būtu gana par ko – gan savu mazmazmazmeitu svārku garumu un dziļajiem dekoltē, gan to, ka no bijušās Sasmakas atgriežas pilsētā, kas nes viņa vārdu! Līdzjutēju komandas pārstāvim, Valdemārpils vidusskolas direktoram Andrim Dzenim gan šķiet, ka vislielāko izbrīnu novadniekam sagādātu milzīgais piemiņas akmens pilsētas centrā un skolas audzēkņu kuplais skaits.

Konkursa turpinājumā

tā dalībnieki gan noskaidroja laikraksta „Talsu Vēstis” pirmā numura iznākšanas laiku un tirāžu, gan atpazina populārāko novada dziedātāju balsis, gan tā nopietnākajā daļā apdomāja Daigas sagatavotos jautājumus par Talsu novadu un tā ļaudīm. Žūrijas komisijas pārstāve, folkloras kopas „Talsi” vadītāja Lija Dunska pārbaudīja pasākuma dalībnieku erudīciju gan ar vargana spēli, gan noskaidroja viņu zināšanas par mūsu tautas senajiem mūzikas instrumentiem.

            Žūrijas komisija bija vienisprātis, ka par novada ražoto pārtikas produktu atraktīvo reklāmu visas komandas ir nopelnījušas augstāko punktu skaitu. Skolēni medu reklamēja ar kopīgu dziesmiņu, skolotāju komanda pārliecināja iegādāties tikai Norenberga sieru, arī visnopietnākie – pagasta pārvalde- Sabiles vīnu reklamēja ar dziesmu, piekodinot neaizmirst par alkohola lietošanas kaitīgumu. Deputātu komanda aizrautīgi reklamēja novada uzņēmēju cepto maizi, bet pensionāri atgādināja, ka Talsu gaļa garšo arī Raimondam Bergmanim un Raivim Vidzim.

Rezultātu tabulā

rūpīgi saskaitot iegūtos punktus un puspunktus, žūrijas komisijai atlika paziņot viszinošākos Talsu novada pazinējus – deputātu komandu „Jumts”! Godpilnajā otrajā vietā ierindojās pagasta pārvalde, trešajā – skolotāji, savukārt Valdemārpils vidusskolas direktors skatītāju simpātiju balvu uzdāvināja savējiem – 9a.klasei. par pasākuma muzikālo daļu pārliecinoši gādāja pirms mēneša nodibinātais kvintets Guntas Vecvagares vadībā – talantīgie Valdemārpils vidusskolas jaunieši Elīna Enzele, Valters Pudņiks, Mārtiņš Pudņiks un Kārlis Grīns.

                                                                                               

 

© Valdemārpils vidusskola