Valdemārpils vidusskola

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

“Cross Over” jeb stratēģiskās partnerības sadarbība

                   Apmācību process tika īstenots trīs posmos.16174546 1264878030217487_7130424971144179130_n
1. posms: nacionāla mēroga apmācības, kurās bija iespēja vairāk uzzināt par stratēģiskās partnerības projektiem, to būtību un kvalitātes kritērijiem, kā arī tika apspriestas pirmās projektu idejas un satikti iespējamie nacionālā mēroga partneri.
2. posms: starptautisku un nacionālu partnerību veidošana, kuras laikā dalībniekiem bija iespēja izmantojot tiešsaistes platformu un apmācītāju atbalstu, meklēt nacionāla un starptautiska mēroga partnerus, ar kuriem kopā attīstīt un īstenot projekta idejas.
3. posms – Čehijā: starptautiska mēroga apmācības, kurās dalībnieki kopā ar saviem nacionālajiem un starptautiskajiem partneriem izstrādāja savas projekta idejas un projekta pieteikumus.
Starptautisko apmācību laikā tika analizētas potenciālo sadarbības partneru darbības sektoru kopīgās un dažādās iezīmes, iespējas kopā realizēt sadarbības projektus. Dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Erasmus+ aktivitātes KA2 apstiprinātajiem projektu piemēriem gan dokumentāli, gan tiešsaistē, gan klātienē. Tika aktualizēta tēma par projektu kvalitātes rādītāju uzlabošanu. Praktiskajās nodarbībās bija iespēja organizēt lietišķās tikšanās ar potenciālajiem sadarbības partneriem, plānot sadarbību projektu realizācijā.
Apmācību laikā ir gūta starptautiskās stratēģiskās partnerības sadarbības plānošanas iemaņas un uzsākts darbs pie starptautiska projekta izstrādes – mērķtiecīgas karjeras izvēles veicināšana jauniešiem.
1. un 2. februārī tika organzēti publicitātes pasākumi Valdemārpilī un Talsos par Cross Over aktivitātēm, kuru apmeklēja 25 pedagogi (pārstāvētas 6 izglītības iestādes).
Pedagogi interesējās par iespēju piedalīties apmācību programmās, precizēja apmācību saturiskos un organizatoriskos jautājumus, izrādīja interesi par dalību stratēģiskās partnerības projektu programmās.
Valdemārpils vidusskolas
sociālā pedagoģe
Inga Fabriciusa 

© Valdemārpils vidusskola