Valdemārpils vidusskola

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Mācību priekšmetu dienas

P1500813P1500826            Mācību gada noslēgumā, kad skolēni noguruši no mācību darba, mācību priekšmetu pedagogi izvēlējās aktīvu un radošu pieeju mācību procesam, veidojot mācību priekšmetu dienas. 26. maijā tika izveidota SĀKUMSKOLAS un CILVĒKS, SABIEDRĪBA un MĀKSLAS pedagogu veidotie darba uzdevumi. 27.maijā VALODU un TEHNOLOĢIJU MK veidoti darba uzdevumi. Darbs tika piedāvāts pa stacijām- gan tautas dziesmu maratons, gan Latvijas kontūras salikšana, gan katra skolēna plaukstas zīmējums- skolēna identitātes veidošana savai skolai, kā arī jaunu augu nosaukumu darināšana un tulkošanas dažādās svešvalodās. Radoši darbojoties, skolēnos veidojas izziņas interese, prieks par darba procesu, kā arī par darba rezultātu. Zinu, ka arī ikdienā pedagogi mācību darbā ir kreatīvi, bet šīs dienas bija apliecinājums tam, ka mūsu izglītības iestādē strādā radoši pedagogi un mācās darboties griboši skolēni. Lai mūsu skolotājiem nepietrūkst ideju, iniciatīvas un darba spara, virzot šo zinību kuģi!   
Paldies, ka bijāt radoši! 
Direktora vietniece izgl.jomā V.Štrausa

© Valdemārpils vidusskola