Valdemārpils vidusskola

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Mācību darba rezultāti

109 3979     Kamolā varam satīt vienu mācību gadu, kas pavadīts darot darbu, kurš sirdij tuvs un mīļš, ja darbu nedarītu ar prieku, tad nebūtu rezultātu, ar kuriem gribas lepoties. Kā katru gadu 31. maijā SVINĪGAJĀ LĪNIJĀ tika godināti skolēni un pedagogi, kuri savā darbā parādījuši labus rezultātus. Mēs priecājamies par 42 sākumskolas skolēniem un 47 skolēniem vidusskolas un pamatskolas posmos, kuriem 2. semestrī bijis augsts un optimāls zināšanu līmenis, 2 no tiem savus mācību darba rezultātus uzrādījuši tikai augstā līmenī (3.kl.Laura Sīpola un Renārs Bērziņš), tika noteikts arī labinieku TOP 10- pamatskolas posmā augstākais vidējais vērtējums 6.a klases skolniecei Unai Ugrikai 9,071, vidusskolas posmā 12.a kl. skolniecei Sabīnei Blauai 9,430- viņa atestātu iegūs tikai ar vērtējumiem 9 un 10 gadā visos mācību priekšmetos. Priecājamies par skolēnu speciālajā izglītībā Aivaru Stromani, kurš mācību darbu veicis ļoti apzinīgi un ar lielu interesi. Mācību priekšmetu olimpiādēs piedalījušies 44 skolēni, no tiem 14 skolēni ieguvuši atzinības novada mērogā. Priecājamies, ka 2 Valdemārpils vidusskolas skolnieces lieliskus rezultātus ieguvušas Mājturības un tehnoloģiju olimpiādēs, kā arī Mājsaimniecības olimpiādēs valstī, skolotāja A.Dzene. Sandija Driņķe ieguvusi atzinību Mājturības un tehnoloģiju 10.atklātajā olimpiādē. Laura Šironova ieguvusi 3.pakāpi, bet Sabīne Bērziņa- atzinību 2. atklātajā Mājsaimniecības olimpiādē. Ieva Konopacka aizstāvējusi ZPD reģiona mērogā, darba vadītājs A.Dzenis.
     Paldies visiem pedagogiem, kuri ieguldījuši darbu, lai skolēnus sagatavotu mācību priekšmetu olimpiādēm valsts un novada mērogā, kā arī visiem, kuri veido mūsu VALDEMĀRPILS VIDUSSKOLU!          
                                          Direktora vietniece izgl.jomā Valda Štrausa

© Valdemārpils vidusskola