Valdemārpils vidusskola

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • VVSK2016

Projekta diena “Izzini, iedvesmojies, radi!”

“Kā uzņemt savu filmu?”, kurā skolēni kopā ar režisoru iemācījās uzrakstīt vienkāršu scenāriju, veidoja kadra plānu, atlasīja aktierus, lika tiem darboties un tad to visu filmēja – ar vienkāršu telefonu. Biedrība “Cita Rīga” skolēniem piedāvāja atraktīvu grīdas spēli “Mūsu Latvijas noslēpumi”, kuras laikā tie iepazina Latvijas daudzveidību. Rīgas Rakstniecības un mūzikas muzejs piedāvāja divas nodarbības- “Lasāmskapis” un “Pasaules ritmi”. Skolēni, lasot un ieklausoties I.Ziedoņa, I. Zanderes, Aspazijas dzejā iepazina lasīšanu kā procesu un tās sniegtās emocijas, savukārt muzikālajā nodarbībā iepazina pasaules tautu mūzikas instrumentus. Izspēlējot dzirdētos ritmus, dalībnieki mācījās sajust mūzikas pulsu un apguva ritma pamatelementus.
            ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros skolēniem notika 4 pasākumi: “Zinātkāres diena ”Izzini, pēti, eksperimentē!””, “Būvē savu karjeru pats”, “Kā izvēlēties pareizo karjeras ceļu?” un “Kā izvēlēties sirds profesiju?”. Pasākumu laikā skolēni iepazina dažādas profesijas, ieklausījās pieredzes un iedvesmas stāstos par apzinātas piemērotas profesijas izvēles lomu visas dzīves garumā, diskutēja par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs, tika rosināti lauzt stereotipus par profesijām, izzināja sevi, savas intereses, spējas un talantus. Nodarbības vadīja SIA Aspired, karjeras konsultante Jolanta Priede, karjeras speciālists Mārtiņš Geida un grupas trenere Inga Bite.
            Projekta dienas ietvaros skolēniem bija iespēja tikties ar RSU, Kultūras koledžas pārstāvjiem, absolventu Mārtiņu Pudņiku, darboties keramikas darbnīcā, kā arī piedalīties prakse.lv vadītajā nodarbībā “Jaunietis darba tirgū pieredze un izglītība - kur ir balanss?".
 

© Valdemārpils vidusskola