Valdemārpils vidusskola

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • VVSK2016

       23.septembrī tika sumināti Talsu novada 2021./2022.m.g. izcilākie pedagogi.

       Sveicam un lepojamies ar mūsu laureātiem: Hardiju Vēmani - par izcilu pedagoģisko darbu vispārizglītojošajā skolā, Andu Dzeni, Kiru Petroviču, Jāni Kairišu, Guntu Vecvagari, Daci Maķevicu - par skolēnu augstiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un valsts ZPD konferencē.

17. septembris – Pasaules talkas diena

              2022.gada 16.septembrī Pasaules talkas ietvaros, pateicoties valsts atbalstam meža nozares attīstībai, Valdemārpils vidusskola sadarbībā ar Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldi Laimes koku parkā iestādīja 21 koku.
          Latvijā pirmais Laimes koku parks, kura atklāšanā un koku stādīšanā piedalījās arī Latvijas valsts prezidents E.Levits, tapa 2020.gada 19. septembrī pie Valdemārpils vidusskolas World Cleanup Day jeb Pasaules talkas ietvaros.

 “Akcijas “Laimes koki” mērķis ir, lai katra tās ietvaros iesētā sēkla vai iestādītais koks varētu izaugt par milzīgu nākotnes dižkoku, kļūstot par Latvijas ieguldījumu pasaules klimata un ekosistēmas līdzsvara atjaunošanā. Pirmais Laimes koku parks Valdemārpilī ir kā solījums nākotnes paaudzēm kopt un sargāt mūsu dabu un zemi, kopīgiem spēkiem veicinot tās apzaļumošanos un atjaunošanos.”/ V.Jaunzeme/

Nodarbība “Personīgā higiēna pusaudžiem”

          2022.gada 14.septembrī 5.-6.kl.skolēniem bija iespēja pers.hig.nod.6.kl.3 piedalīties SPKC organizētajā nodarbībā  par personīgo higiēnu pusaudžiem. Nodarbība bija iespējama pateicoties tam, ka esam Nacionālā veselību veicinošā skolu tīkla (NVVST) izglītības iestāde.

          Nodarbību ietvaros skolēni sacentās savā starpā, rādot zināšanas un prasmes par dažādiem personīgās higiēnas aspektiem. Noslēgumā skolēni saņēma dāvaniņas un informatīvos materiālus.

Programmas “Latvijas skolas soma” pasākumi 2.semestrī

                    29.aprīlī ar 9.-12.kl. skolēniem savās pārdomās parVilsons Aleksandra Čaka dzeju, par Dzejnieku un Laiku, par strēlniekiem šodienas skatījumā, par cēloņiem un sekām monoizrādē “Dzejnieks un laiks” dalījās aktieris, režisors Ēriks Vilsons.
                Kas bija latviešu strēlnieki? Ko par viņiem zinām šodien? Vai mums pietiktu spīta un mīlestības, lai aizstāvētu savu dzimteni, ziedojot savu dzīvību? Šodien. Šajā laikā. Šajos apstākļos?
                6.maijā notika Mikus Abaroniņa un Artas Abaroniņas vadītā iedvesmojoši patriotiska koncertlekcija “Es mīlu Tevi, Latvija!”, kura neatstāja vienaldzīgu nevienu 1.-12.klases skolēnu.
               Tā bija veidota kā dziesmuspēle un deva ieskatu ne vienabar. populārās mūzikas kultūras mantojumā, bet arī akcentēja citas kultūras vērtības, vērtības, ar kurām Latvijā varam lepoties: latviešu svētku svinēšanas tradīcijas dažādos novados, cilvēki, dabas un kultūras objekti u.c. Koncertlekcijā skanēja iemīļotas latviešu komponistu dziesmas. Interesanta bija arī viktorīna, kura ļāva noskaidrot skolēnu zināšanas par Latvijas kultūras mantojumu.
                 
                  Programma „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās mērķis ir dot iespēju skolēniem iepazīt Latvijas mākslas un kultūras norises (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), sasaistot tās ar mācību un audzināšanas darbu, tā mazinot sociālo nevienlīdzību un stiprinot jaunās paaudzes pilsoniskuma un valstiskās piederības apziņu.

Pieredzes apmaiņa Valdemārpils vidusskolā

                 27.aprīlī Valdemārpils vidusskolā viesojās Talsu novada skolu sākumskolas pedagogi/ metodisko jomu koordinatori. Viesi devās ekskursijā pa skolu, kur ‘pieturās’ viņus sagaidīja skatuves runas konkursa laureāts A.Pipars, Mūsdienu deju grupas dejotāji un mūzikas olimpiādes skaņdarba flautai autore E.Bērziņa. 1b./4b. klases skolēni kopā ar skolotājām Ingunu Sproģi un Edīti Višņevsku viesiem dāvāja pašu pagatavotos apsveikumus.
           Pieredzes apmaiņas pasākuma dalībnieki vēroja skolotājas Indras Valbergas vadīto matemātikas stundu 1.kl., Hardijas Vēmanes vadīto latviešu valodas stundu 2.kl., Kiras Petrovičas vadīto dabaszinību stundu 3.kl., kam sekoja saruna par katru no vērotajām stundām. Pedagogi dalījās ar pieredzes stāstiem par jaunā mācību standarta īstenošanu, strādāja pie ieteikumiem papildu sasniedzamo rezultātu definēšanai.  Visi atzinīgi novērtēja iespēju atkal tikties klātienē.
           Paldies sākumskolas skolotājām un visiem iesaistītajiem! Paldies viesiem par ieinteresētību un labajiem vārdiem!
Direktora vietniece izglītības jomā Aiga Bērziņa

1 lapa no 5

© Valdemārpils vidusskola