Valdemārpils vidusskola

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kori Valdemārpils vidusskolā

 JAUKTAIS KORIS
Dibināts 2008.gada rudenī. Diriģentes – Ilze Vandzberga ( 2008.-2011.), Dina Bičule (2011.-2015.), Daiga Lakšmane, Gunita Pauliņa

Nozīmīgākie sasniegumi, dalība pasākumos:

Jkoris

-       starpnovadu skolu koru skate, gatavojoties X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem - I pakāpe

-        6.-11.07. 2010. - dalība X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā

-       28.09.- 8.10. 2010. – dalība Vesterštedtes (Vācijā)  100 gadu jubilejas koncertā

-       29.-30.07. 2011. – dalība Pilsētas svētkos Vihmā (Igaunijā)

-       2012. – starpnovadu skolu jaukto koru skatē, gatavojoties II Latvijas jaukto koru salidojumam „Mēs lidosim!” – I pakāpe

-        II pakāpe II Latvijas skolu jaukto koru salidojumā „Mēs lidosim!” 2.kārtas konkursā Ventspilī

-       8. - 14.03. 2012. - Koncerti Kiricā (Vācijā)

-       2013. - starpnovadu skolu  koru skatē – I pakāpe

-       2014. -  starpnovadu skolu koru skatē -  II pakāpe

  -       29.06.-6.07. 2014. - Koncertturneja Kiricā (Vācijā)  

  -       2015. -  koru skates, gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem,
2.kārtā – II pakāpe

  -       XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ( 8.-12.07.)

  -       2016. - Jauniešu jaukto koru koncertskateTalsu TN

 -       2017. - I pakāpe III Latvijas skolu jaukto koru salidojuma “Kalniem pāri” koru konkursā

 -       2019. - II pakāpe starpnovadu skolu jaukto koru konkursā

 

5.-9.kl. KORIS

Dibināts 2009.gada rudenī. Diriģentes- Ilze Vandzberga ( 2008.-2011.), Dina Bičule (2011.-2015.), Daiga Lakšmane, Gunita Pauliņa

Nozīmīgākie sasniegumi, dalība pasākumos:

-       2011. - starpnovadu skolu koru skatē- I pakāpe 

-       2012. - starpnovadu skolu koru skatē – I pakāpe

-       2013. - Daugavpils X starptautiskajā  garīgās mūzikas festivālā „Sudraba zvani” – III pakāpe

-       2013. - starpnovadu skolu koru skatē – I pakāpe

-       2013. -  koru konkursā „Dziesmai būt!” Kurzemes novados – II pakāpe

  -       2014. - starpnovadu skolu koru skatē  – II pakāpe

-       29.06. - 6.07. 2014. - Koncertturneja Kiricā (Vācijā)

 ZĒNU KORIS

Dibināts 2011.gada rudenī. Diriģentes- Daiga Lakšmane, Dina Bičule, koncertmeistare -Gunita Pauliņa

Nozīmīgākie sasniegumi, dalība pasākumos:

-     2012. - starpnovadu skolu koru skatē – I pakāpe

-     2012. - dalība zēnu koru sadziedāšanās koncertā „ Zaļā bumba”

-     2013. - starpnovadu skolu jaukto koru skatē –  I pakāpe

-     2013. – dalība IX Latvijas zēnu koru salidojumā  „Nāc pie puikām!” Cēsīs

-     2014. – dalība zēnu koru sadziedāšanās koncertā „ Zaļā bumba”

-     2015. -  koru skates, gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, 2.kārtā – II pakāpe

-     XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ( 8.-12.07.)

    2016. - Zēnu koru koncertskatē Talsu TN
-     2018. - I pakāpe X Latvijas zēnu koru salidojuma “Puikas var!” koru konkursā Kurzemē un dalība X Latvijas zēnu koru salidojumā “Puikas var!” Cēsīs

 

  2.-4.kl. MEITEŅU KORIS

Dibināts 2009.gada rudenī. Diriģente- Daiga Lakšmane, koncertmeistare -Gunita Pauliņa

Nozīmīgākie sasniegumi:

-       2012. - starpnovadu skolu  koru skatē – I pakāpe
-       2013. - starpnovadu skolu  koru skatē – I pakāpe
-       2014. - dalība koncertskatē Talsu TN
-       Dalība XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ieskaņas koncertā
       „Kalniem pāri” Sauleskalna estrādē
-       2016. -  koru skates 1. un 2. kārta "Tauriņu balsis"- I pakāpe
-       2016. -  koru pasākums "Tauriņi bitēs" Laumu dabas parkā
-       2017. - I pakāpe starpnovadu skolu 1.-4.kl. koru skatē
-       2018. - koru pasākums "Tauriņi bitēs" Laumu dabas parkā
 

         Valdemārpils vidusskolas jauniešu kori varētu salīdzināt ar mazu bērniņu, kas rūpīgi plānots, izsapņots un izlolots, piedzimis un tagad nes prieku un gandarījumu visiem, kas uz to lūkojas.
      Valdemārpils vidusskolas direktora A.Dzeņa mērķtiecība, neatlaidība un labās idejas jau vairākkārt attaisnojušās dzīvē. Arī kora izveidošana bija viens no viņa sapņiem, kas nu piepildījies.
      Atceros pirmo uzstāšanos – milzum daudz dziedātāju, nedrošība un uztraukums jauniešu acīs... Katrs sākums ir grūts, taču tagad, tikai pēc divu mācību gadu darba, abas ar Gunitu varam būt lepnas un gandarītas par paveikto. Turpinot salīdzināt, liekas, ka esam izlaiduši rāpošanas periodu – esam nostājušies stabili uz kājām un tagad jau milzu soļiem ejam pretī Dziesmu svētkiem. Manuprāt, tas ir ļoti liels sasniegums, ja kora dziedātāji tik īsā laikā ir spējuši apgūt sarežģīto repertuāru, veiksmīgi nodziedāt skatē, lai jau jūlijā mērotu ceļu uz Rīgu ar savām balsīm pieskandināt lielo Mežaparka estrādi.
      Emocijas... Neaizmirstams mirklis – skates rezultātu paziņošana - no neziņas, bailēm, satraukuma, līdz skaļiem sajūsmas kliedzieniem, neviltotam priekam un laimes sajūtai!
        Paldies jauniešiem par izturību, atsaucību un māku uzturēt savās skolotājās možu garu! Lai mums visiem kopā izdodas! Lai skan!

Diriģente Ilze Vandzberga

 

IMG      Es neviļus raugos visapkārt - ak, tur nu, lūk, ir laimīgie! Viss viņiem paveicies un izdevies!!!
     Cik gan dažāds mēdz būt prieks! Bērnības prieks par konfekti vai rotaļlietu, jaunības prieks par sevi un savas iespējas apjaušot, prieks par ziediem, par grāmatām, darbaprieks un pāri visam – dziedātprieks...
      Prieku izjūtu ne tikai es, bet visa daba: puķes, sevi saulei un gaismai, skurbi smaržojot, atvērdamas, koki, šalkodami vējā, ūdeņi – čalodami un zvīļodami, dzīvnieki, un tomēr vienīgi cilvēkiem dota brīnišķīga izspausme apzināties savu prieku un tā iemeslu.
      Man, Gunitai Pauliņai, Valdemārpils vidusskolas jauktā kora diriģentei, kā arī šī kora dalībniekiem un diriģentei Ilzei Vandzbergai, tas ir prieks par sasniegtajiem rezultātiem novada koru skatē, kas dod mums iespēju būt to laimīgo vidū, kuri piedalīsies X Latvijas skolu Jaunatnes Dziesmu un deju svētkos 2010. gada jūlijā Rīgā.
      Ceļš uz šo prieku nav tikai mirkļa prieks, tas ir regulārs, mērķtiecīgs darbs, garas mēģinājumu stundas, katras dziesmas nianses iedzīvināšana, nošu teksts, interpretācija... Savā priekā esmu saistīta ar savas skolas direktoru Andri Dzeni, kurš visā neilgā kora pastāvēšanas laikā (2 mācību gadi) bijis labais gariņš, kurš pratis iedvesmot, iedrošināt, uzmundrināt.
      Mans vēlējums šajā Pavasarī – gūstiet prieku no mazas, plaukstošas lapiņas, no neprāta un apreibuma, no zemes un debesīm, no mums mīļajiem un tuvajiem, no mājas un pasaules, no Dziesmas!

Diriģente, koncertmeistare Gunita Pauliņa

© Valdemārpils vidusskola