Valdemārpils vidusskola

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Netradicionālais orķestris

orķestris 2018.2019.
Orķestris 2018./2019.m.g.

          2019./2020. mācību gadā orķestrim kopš tā izveidošanas aprit 10 gadi. Šo gadu laikā esam piedalījušies dažādos koncertos, festivālos, guvuši labus rezultātus konkursos. Orķestris kļuvis par neatņemamu mūsu skolas rīkoto koncertu daļu. Vairākas reizes esam ieguvuši I pakāpi Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā – konkursā „No baroka līdz rokam", esam uzstājušies ne tikai mūsu pilsētā, bet arī Talsos, Ventspilī, Rīgā, Jēkabpilī.

          Ik gadu mums mainās dalībnieku sastāvs, jo vairāki spēlētāji, pabeiguši mūsu skolu, dodas prom, to vietā savukārt pievienojas jauni spēlētāji. Ir patīkami vērot, ka reizēm arī bijušie spēlētāji atgriežas atpakaļ orķestra rindās, lai atcerētos senās iemaņas.

mazpulka forums
foto no Kurzemes Mazpulku foruma

         Orķestra instrumentu grupu sastāvs ir nenoteikts – ikvienam ir iespēja pievienoties ar to mūzikas instrumentu, kura spēli ir apguvis, tāpēc arī esam netradicionālais orķestris. Tomēr izveidojies pamata sastāvs: akordeoni, flautas, klavieres, akustiskās ģitāras, bungu komplekts, basģitāra, elektriskā ģitāra. Pa šiem gadiem orķestra skanējumu papildinājuši arī saksofoni, ksilofons, kongas.

         Atskatoties pagātnē, jāpiemin spēlētāji šajās grupās – gan bijušie, gan esošie. Turklāt daži no viņiem izmēģinājuši spēkus vairāku instrumnetu spēlē.

         Akordeonisti: Valters Pudņiks, Ritvars Valdmanis, Juris Ošmanis, Verners Celmiņš, Dāvids Kudrjavcevs, Mārtiņš Kalniņš, Kārlis Alberts Dzenis, Tomass Šeja, Maija Mera, Ričards Celmiņš, Helēna Emma Dzene, Anete Kasjaņenko, Regnārs Lasmanis. Flautistes: Jolanta Gulbe, Sanda Gulbe, Asnate Dzene, Ieva Konopacka, Zane Bērziņa, Krista Lipšāne, Laura Ratniece, Sindija Kiršteine, Annija Augstkalne, Elīna Bērziņa, Baiba Kārklevalka. Pianistes: Laine Krišmane, Elizabete Sondare, Anna Vilka, Kitija Lāce, Linda Garanča, Agnese Dakstiņa, Evelīna Kasjaņenko, Amanda Dēringa, Laura Ratniece, Anete Silgale. Akustiskās ģitāras spēlējuši: Santa Dimante, Una Kviese, Mārtiņš Pudņiks, Kitija Cietvīra, Alīna Helde, Evija Alsberga, Mairita Mūrniece, Terēze Ratniece, Monta Blumberga, Salvis Karols, Annija Augstkalne, Evika Freiberga, Pauls Grīnfogels, Renārs Bērziņš, Endija Šteinblūma. Elektrisko ģitāru spēlējuši: Sabīne Blaua, Daniels Muzikants – Spēlmanis, Pauls Grīnfogels, Annija Augstkalne. Basģitāristi: Mārtiņš Pudņiks, Elvijs Brauns, Valters Grīnfogels, Pauls Grīnfogels, Dāvids Pūliņš, Renārs Bērziņš. Bundzinieki: Kārlis Grīns, Kristaps Bērziņš, Valters Grīnfogels, Pauls Grīnfogels, Renārs Bērziņš, Rojs Rakstiņš, Evika Freiberga. Kongas un ksilofonu ik pa laikam spēlējuši: Matīss Ratnieks, Pauls Grīnfogels, Anete Silgale, Amanda Dēringa, Evika Freiberga. Kādu brīdi ir bijuši arī saksofonisti: Dāvids Pūliņš, Niks Emīls Ratnieks, Annija Lesiņa, Rojs Rakstiņš.

         Paralēli orķestrim darbojas arī ansambļi. Pirmie ansambļi bija - instrumentālais ansamblis, ansamblis "Kolorīts", vokāli instrumentālais ansamblis. Ilgstošākais bija vokāli instrumentālais ansamblis "Metafora". Pirmajā gadā tā dalībnieki bija Laura Ratniece, Pauls Grīnfogels, Evelīna Kasjaņenko, Valters Grīnfogels, Dāvids Pūliņš, Kristaps Bērziņš. Pagājušajā mācību gadā (2018./2019.) ansamblī savu darbību noslēdza 3 gadus esošais pamatsastāvs: Pauls Grīnfogels, Laura Ratniece, Dāvids Pūliņš, Rojs Rakstiņš. 2019.gada maijā "Metafora" sniedza klausītājiem savu atvadu koncertu "Šoreiz par mums".

Metafora noslēgums
foto no ansambļa "Metafora" noslēguma koncerta

          Savukārt šajā mācību gadā izveidojās jauns ansamblis "Floraison", kurā piedalās Annija Augstkalne, Anete Silgale, Anete Kasjaņenko un Evika Freiberga.

          2019./2020. mācību gada noslēgumā mums bija paredzēts noorganizēt orķestra 10 gadu jubilejas koncertu. Diemžēl, maijā tas nebija iespējams. Ceram, ka tiksimies mūsu koncertos rudenī! 

 

Vokāli instrumentālais ansamblis “Metafora”
            20170510 125038Paralēli Netradicionālajam orķestrim jau trešo gadu skolā darbojas vokāli instrumentālais ansamblis “Metafora”. Pašreizējā sastāvā ansamblis kopā muzicē otro gadu. Kolektīvu veido četri spēlētāji.
            Ansamblis regulāri piedalās visos skolas un pilsētas rīkotajos koncertos. Pirmajā gadā lielākais izaicinājums bija dalība jauno mūzikas grupu konkursā “Homesick” Viesītē.
            “Metafora”, tāpat kā orķestris, katru gadu piedalās Latvijas vispārizglītojošo skolu ansambļu konkursā “No 

DSCF3756

baroka līdz rokam”. Gan pagājušajā gadā, gan arī šogad ansamblis ieguva I pakāpi.
            Ansamblis tiek aicināts piedalīties dažādos pasākumos, kur katru 
reizi nepieciešams sagatavot atbilstošu repertuāru. Tādēļ ansamblim katru gadu izveidojas diezgan plaša programma.
Jāpiemin piedalīšanās Černobiļas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmju pasniegšanas pasākumā Talsos 2017. gada 
pavasarī, kur ansambli uzaicināja kā muzikālo noformējumu.
Šajā mācību gadā ansamblim viens no atbildīgākajiem pasākumiem bija dalība Guntara Rača grāmatas “365” prezentācijā decembrī, kur “Metafora” izpildīja vairākas dziesmas ar Guntara Rača tekstiem.
Ansambļa vadītāja Gunta Vecvagare

 

  Valdemārpils vidusskolas Netradicionālais orķestris   
DSC 0119No baroka līdz rokam 135  Valdemārpils vidusskolas Netradicionālais orķestris darbojas jau astoto gadu. Katru gadu orķestrī notiek pakāpeniska dalībnieku maiņa, jo spēlētāji pēc 12. klases beigšanas vairs orķestrī nespēlē, bet tajā pat laikā orķestris papildinās ar jauniem dalībniekiem, līdz ar to saglabājot vidēji 18 – 20 spēlētāju sastāvu.
            Katru gadu orķestranti par saviem spēkiem var pārliecināties, piedaloties Latvijas vispārizglītojošo skolu ansambļu konkursā “No baroka līdz rokam”. Rezultāti vienmēr ir labi un orķestris demonstrē pārliecinošu sniegumu. Iepriekšējā sezonā, iegūstot ļoti labus rezultātus, orķestris tika uzaicināts piedalīties finālkonkursā Rīgā, kur ieguva I pakāpi.
            Orķestris regulāri piedalās Talsu novada rīkotajos jaunrades konkursos, kas notiek novembrī, ar pašu orķestra dalībnieku sacerētajiem skaņdarbiem, tādējādi  parādot, ka prot ne tikai atskaņot citu komponistu skaņdarbus, bet arī paši radoši izpausties un komponēt.
            Katru gadu orķestris piedalās gan skolas, gan pilsētas rīkotajos koncertos. Tāpat arī bijuši interesanti projekti plašākā mērogā, kā, piemēram, 2014. gadā orķestri uzaicināja piedalīties I Latvijas izglītības iestāžu Tautas mūzikas festivālā Jēkabpilī, kur orķestris sniedza atsevišķu koncertprogrammu, kā arī spēlēja lielajā koporķestrī.
Jāpiemin raidījuma “Gudrs vēl gudrāks” filmēšana 2015. gadā, kur finālā iekļuva viena no mūsu orķestra dalībniecēm, līdz ar to filmēšanas grupa filmēja orķestra mēģinājumu un pēc tam arī kopā ar orķestri ierakstīja reklāmu nākošajiem raidījumiem – tas bija pilnīgi kas jauns spēlētājiem un radīja papildus pozitīvus iespaidus.
Nozīmīgākais koncerts orķestrim bija 5 gadu jubilejas koncerts “Ieskaties mūsu nošu kladē” 2015. gadā. Šajā koncertā bija uzaicināti arī visu iepriekšējo gadu spēlētāji. Atsaucība bija ļoti liela un orķestra kopdarbos, kuros spēlēja visi, uz skatuves vienlaicīgi muzicēja 35 orķestranti. Rezultātā tika sagatavoti 22 skaņdarbi.
            Šajā mācību gadā orķestrim interesants pasākums bija sadraudzības koncerts Ventspilī, kur piedalīties mūs un Talsu 2. vidusskolas instrumentālo ansambli “Instra” uzaicināja Ventspils Centra sākumskolas kolektīvu vadītāja Sandra Sproģe.
Savukārt otrajā pusgadā varam lepoties ar iegūto I pakāpi Latvijas vispārizglītojošo skolu ansambļu konkursā “No baroka līdz rokam”.
            Orķestra repertuārā ir daudzveidīgi skaņdarbi, no kuriem daļu izvēlas paši spēlētāji, savukārt, citi tiek apgūti konkrētiem pasākumiem, piemēram, Valsts svētku vai Ziemassvētku koncertiem, kur nepieciešams atbilstošs repertuārs. Orķestra dalībnieki spēj sagatavot programmu salīdzinoši ļoti īsā laikā, tādēļ arī mācību gada beigās ir apgūti vidēji 10 jauni skaņdarbi.
            Šogad pēc pāris gadu pauzes, orķestris plāno sezonas noslēguma koncertu. Tāpēc – uz tikšanos maijā!

 Orķestra vadītāja Gunta Vecvagare

 

Orķestra jaunā sezona

             2012./2013. gada sezona orķestrim noritējusi visai aktīvi. Sezonas sākumā daļēji nomainījās spēlētāju sastāvs, saglabājot 17 dalībnieku skaitu. Jau oktobrī bija pirmais koncerts viesiem no Dānijas. Pirmais konkurss notika novembrī Talsos – muzikālās jaunrades konkurss, kur 2 kompozīcijas (Lindas Garančas „Rīts pār Latviju” un Kitijas Lāces, Ievas Konopackas, Zanes Bērziņas un Sandas Gulbes kopdarbs „Mūzika Latvijai”) piedalījās noslēguma koncertā.

            Pēc tam sekoja vairāki koncerti – Valsts svētku koncerts, 2 Ziemassvētku koncerti, spēlējām Valdemārpils bērnudārza jubilejas pasākumā un Talsu novada koru kopmēģinājumā.

            Februārī orķestris devās uz Rīgu, kur notika galvenais sezonas pasākums – Latvijas izglītības iestāžu vokāli – instrumentālo un instrumentālo ansambļu konkurss. Mēs piedalījāmies ar 2 skaņdarbiem: Mūzika no k/f „Karību jūras pirāti” un no k/f „Neiespējamā misija”. Veicās labi – tikai nepilns punkts pietrūka līdz I pakāpei. Rezultātā II pakāpe ar 39,33 punktiem un apņēmība revanšēties nākamajā sezonā.

            Šajā gadā paralēli orķestrim izveidojām divus ansambļus. Jau septembrī darbību sāka vokāli instrumentālais ansamblis, kurā muzicēja 5 meitenes, bet novembra beigās izveidojām arī instrumentālo ansambli 4 puišu sastāvā. Arī abi ansambļi piedalījās dažādos koncertos, savukārt konkursā Rīgā abi sastāvi ieguva II pakāpi. Pavasarī pie mums viesojās viesi no Vācijas, un arī mēs piedalījāmies koncertā, kuru veidoja viesi un mūsu kolektīvi (kori un ansambļi).

            Noslēguma koncerts, kas jau kļuvis par tradīciju mūsu orķestrim, notika 1.jūnijā. Visa gada laikā varējām apgūt pietiekami daudz skaņdarbu, lai rezultātā būtu daudzveidīgs un interesants sniegums. Tā nu sākās vasaras brīvlaiks, lai atpūstos un ar svaigiem spēkiem ķertos klāt muzicēšanai nākamajā sezonā.

            2013./2014. mācību gada sezonā orķestrī atkal mainījies spēlētāju sastāvs. Šogad orķestrim pievienojušies vairāki pamatskolas audzēkņi, tāpēc nu jau dalībnieku vecums ir no 13 – 19 gadiem. Kopumā orķestrī šogad muzicē 19 audzēkņi.

            Tāpat arī darbību turpina abi ansambļi – instrumentālajam ansamblim sastāvs papildināts ar vēl vienu spēlētāju, bet vokāli instrumentālajam mainījusies viena soliste, jo viena no iepriekšējām dziedātājām tagad turpina mācības RPIVA džeza vokālajā nodaļā. Tāpat arī ansambļa sastāvā šogad iekļautas arī klavieres, līdz ar to dalībnieču skaits paplašinājies līdz 6 meitenēm.

            Arī šogad jau esam piedalījušies jaunrades konkursā „Mana Latvija gadalaikos” novembrī Talsos ar Ievas Konopackas kompozīciju orķestrim „Pirms sniega” un Paula Grīnfogela skaņdarbu „Pavasara rīts” instrumentālajam ansamblim. Tāpat aizvadīts Valsts svētku koncerts, Ziemassvētku koncerti Ārlavas ev.lut. baznīcā un vidusskolā.

            Pašlaik janvārī notiek spraiga gatavošanās ikgadējam ansambļu konkursam Rīgā (jārevanšējas taču!). Tur orķestris startēs ar R.Paula apdari tautasdziesmai „Aiz ezera augsti kalni” un „The Final Countdown” no grupas „Europa” repertuāra. Vokālais ansamblis gatavo Stinga „Fields of Gold” un I.Kalniņa „Raganas dziesmiņu”, savukārt puišu ansamblis spēlēs J.Pahelbela „Kanonu” mūsdienīgākā aranžējumā un skaņdarbu „Rasputin” no grupas „Boney M” repertuāra.

            Cerēsim, ka paspēsim sagatavoties pēc iespējas labāk un Rīgā nospēlēsim tā, lai pašiem prieks! Bet par pārējiem pasākumiem – sekojiet līdzi afišām un gan jau mūs vēl šajā sezonā dzirdēsiet!

kolektīvu vadītāja Gunta Vecvagare

Valdemārpils netradicionālais orķestris

          Ir pagājuši pieci mēneši, kopš Valdemārpils vidusskolas telpas pieskandina netradicionālais skolas orķestris. Ideja par to, ka mūsu skolai būtu nepieciešams savs orķestris, piederēja vidusskolas direktoram Andrim Dzenim. Viņš piedāvāja man uzņemties orķestra vadītājas lomu un es piekritu, lai gan nebija nekādas nojausmas, kā tas viss realizēsies. 

          Tagad pēc nepilna pusgada darbības var teikt, ka šis projekts ir tiešām veiksmīgs. Orķestrī darbojas 17 audzēkņi. Galvenokārt tie ir bijušie mūzikas skolas absolventi vai vecāko klašu mūzikas skolas audzēkņi, spēlētāju vidū ir arī jaunieši, kuri mūzikas instrumentu spēli apguvuši citur. Ļoti ceram, ka nākamgad pievienosies vēl spēlētgribētāji – gan mūsu pašu mūzikas skolas audzēkņi, gan jaunieši no citām skolām.

          Orķestri mēs nosaucām par netradicionālo tāpēc, ka tam nav parastais orķestra instrumentu sastāvs. Mūsu orķestrī ir flautas, akordeoni, ģitāras, ksilofons, klavieres, digitālās klavieres un bungas. Jau pašā sākumā mēs ar lielu prieku sagaidījām bungu komplektu, vēlāk arī elektrisko ģitāru, tagad gaidām basģitāru. Ir ļoti apsveicami, ka skolas vadība par mums rūpējas un ka ar jaunajiem instrumentiem varam iegūt vēl interesantāku un bagātīgāku skanējumu.

          Lai mēs saņemtu atbalstu, nepieciešams aktīvi sevi pierādīt pašiem. Ar lepnumu varu teikt, ka mēs arī cenšamies to darīt. Šo piecu mēnešu laikā esam paguvuši piedalīties vairākos koncertos un festivālos. Pirmais koncerts jau bija 22. oktobrī skolas jubilejas koncertā. Tālāk sekoja Valsts svētku koncerti vidusskolā un Ziemassvētku koncerts Valdemārpils Luterāņu baznīcā, kā arī dalība pasākumā Talsos „Mana dzimtene vēstures līkločos”, kur orķestris atskaņoja mūsu pašu dalībnieku – Elizabetes Sondares un Kārļa Grīna – sacerētu skaņdarbu.

          Savukārt šajā pusgadā mums bija pirmais lielais pārbaudījums – instrumentālo un vokāli instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss Rīgā. Neskatoties uz sīkām ķibelēm pirms uzstāšanās, kā, piemēram, autobusā aizmirstiem akordeoniem un pazudušām bungu detaļām, mēs nospēlējām labi un ieguvām otrās pakāpes diplomu. Tas ir labs stimuls turpināt iesākto un nākamgad nostartēt vēl labāk.

          Man tiešām ir liels prieks, ka apņēmos vadīt mūsu orķestri, taču šī ideja neizdotos bez pašu jauniešu atsaucības un viņu spēlētprieka. Tas tiešām ir lieliski, ka viņi nāk uz mēģinājumiem un paši, bez pierunāšanas(!), piekrīt pirms koncertiem nākt brīvdienās uz papildus mēģinājumiem, aktīvi iesaistās repertuāra izvēlē, piedāvā savas idejas. Liels paldies maniem orķestrantiem! Mēs arī novērtējam vidusskolas direktora, skolotāju un darbinieku mums sniegto atbalstu. Tāpat arī no sirds priecājos, ka mūsu pilsētā ir mūzikas skola, jo galu galā, tieši mūzikas skolas absolventiem tagad ir iespēja savas muzikālās prasmes pielietot dzīvē.

Valdemārpils netradicionālā orķestra vadītāja

Gunta Vecvagare

 

© Valdemārpils vidusskola