Valdemārpils vidusskola

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ekoskola

 

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Tā veicina izpratni par vidi, saistot  to  ar daudziem mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, interesi par vidi  un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie tam procesā iekļaujot arī apkārtējo sabiedrību.
Valdemārpils vidusskola Ekoskolu programmā iesaistījusies no 2009./2010.m.g. līdz 2018./2019.m.g. 10 gadu laikā astoņas reizes saņemts Starptautiskās Ekoskolas nosaukums un Zaļais karogs, bet divas reizes - Zaļais diploms un Latvijas Ekoskolas nosaukums. Skolas dalību Ekoskolu programmā uzsāka ģeogrāfijas skolotāja Agnese Freija, bet pēc pāris gadiem iesākto turpināja direktora vietniece izglītības jomā Daina Vasioleka.

Katru gadu Ekoskolu programmā iesaistītajai skolai ir jāizvēlas kāds no tematiem, ar kuru visa gada garumā tiek strādāts pastiprināti. Šo gadu laikā esam strādājuši pie visām tēmām: atkritumi, mežs, enerģija, ūdens, transports, vide un veselīgs dzīvesveids, skolas vide un apkārtne, klimata izmaiņas.
Ekoskolu programmas ietvaros gadu gaitā skolēniem, vecākiem un apkārtējai sabiedrībai organizētas dažādas izglītojošas un izzinošas aktivitātes. Skolēni regulāri tika aicināti piedalīties dažādos skolas konkursos (piem., “Pavasara kokteilis”, “Veselības pica”, “Latvijas bagātība – ezeri, upes un jūra”, “Zaļais riksis”), veidot projektus par attiecīgo gada tēmu projektu nedēļu ietvaros, piedalīties dažādās radošās darbnīcās un pavārmākslas meistarklasēs, piedalīties akcijās (piem., “Mans pusdienu šķīvja stāsts”, “Esi redzams!”, “Sakām plastmasai- NĒ!”, “Zaļumi uz mūsu palodzes”) un doties mācību ekskursijās (piem., uz Zinātnieku nakts pasākumiem, izpētīt enerģijas ieguves iespējas Talsu novadā, apskatīt Slīteres rezervātu, piedalīties Meža ekspedīcijās), piedalījušies talkās, vākuši baterijas, makulatūru un nolietotās elektropreces.
Ekopadome izveidojusi un izplatījusi pilsētā dažādus informatīvus materiālus par vides un veselības jautājumiem, kā arī 2012.gadā sāka izdot avīzi “Ekoskolas ziņas”. Ekopadomes jaunieši devušies arī pie iedzīvotājiem zibakcijās “Ēd atbildīgi!”, “Uzdrošinies teikt plastmasai – NĒ!”.
Skolēni vairākas reizes piedalījušies Talsu novada Jauniešu iniciatīvu projektu konkursos un to ietvaros organizējuši pasākumus Latvijas Ekoskolām un apkārtējo novadu skolām - Ekodienas “Tava pēda uz dabas takas”’, ”Putnu dienas”, “Melniem dūmiem sakām – NĒ, ar riteni ir jārullē!”, kā arī pie skolas tika iestādītas 18 dekoratīvās kļavas.
 Skolēni ar labiem sasniegumiem piedalījušies dažādos novada un valsts mēroga konkursos, piemēram, vides spēļu konkursā “Izzini vidi!”(dalība Rīgā noslēguma pasākumā), konkursā “Zaļais kods” (balvā saņēmām A/c “Pakalnieši” vadītās nodarbības skolā “Ceļojošais mežs”), konkursā “Zaļā nakts” (balvā dalība diennakts nometnē Ventspilī), konkursā “Sveiciens lāčiem jaunajās mājās” (1.vieta un ekskursija uz Rīgas ZOO), konkursā “Nāc zaļot!” (3.vieta Latvijas skolu topā), konkursā “Mans mazais pārgājiens” (1. un 3.vieta), Zaļās jostas konkursā “Es sāku ar sevi tīrai Latvijai”(finālā Rīga Plaza), Rīcības dienu konkursos – Lielā balva (brīvdabas kvests “Reāls piedzīvojums”) un simpātiju balva (Ventspils atrakciju parks). Esam viena no trīs Ekoskolām, kura piedalījusies "Rīgas Dzirnavnieks" organizētajā izglītojošajā graudu audzēšanas programmā.
Par čaklu darbošanos 2014./2015. mācību gadā, pie mūsu skolas Zinību dienā tika uzvilkts Mammadaba vēstniecības karogs un 2015./2016.m.g. godam sevi saucām par Ziemeļkurzemes mežsaimniecības Mammadaba vēstniecību. Karogu skolas direktoram Andrim Dzenim pasniedza A/s ”Latvijas valsts meži” Ziemeļkurzemes mežniecības izpilddirektors, mežkopības vadītājs Aldis Felts.  Pateicību saņēma skolotāja Anda Dzene, kura kopā ar 6.klases skolēniem  un mazpulcēniem palīdzēja skolai iegūt šo godu.
Realizējot Ekoskolas programmu, esam veiksmīgi sadarbojušies ar dažādiem interesantiem cilvēkiem, uzņēmumiem, iestādēm, organizācijām, piem., Vides Izglītības fondu, Talsu kinoloģisko klubu, dzīvnieku patversmi “Ausma”, Dabas izglītības centra vadītāju A.Ratkeviču, fotogrāfu V.Skuju, ornitologu V.Milleru, I.Baņķi, z/s “Vītoliņi”, Latvijas Lauksaimniecības muzeju, Valsts policiju, Jaunsardzi, “Latvijas Valsts meži”, Cūkmenu, biedrību “Radi vidi pats!” u.c.
Paldies skolēniem, pedagogiem un darbiniekiem, vecākiem, sadarbības partneriem par aktīvu un radošu iesaistīšanos Ekoskolu programmas realizācijā!
Direktora vietniece izglītības jomā
Daina Vasioleka

 

© Valdemārpils vidusskola