Valdemārpils vidusskola

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • VVSK2016

Skolotāju diena

              Oktobra pirmajā svētdienā Latvijā tradicionāli atzīmē Skolotāju dienu, tādēļ arī mūsu skolā 30.septembrī valdīja priecīgs noskaņojums, skanēja mūzika un smaržoja ziedi.
No rīta 12.klases skolēni sagaidīja skolotājus ar ziediem, krāsainiem baloniem un laba vēlējumiem. Nedaudz vēlāk ieradās mūsu skolas absolventi, lai vadītu mācību stundas skolēniem, kurās viņa stāstīja par karjeras jautājumiem, mācībām augstskolās, vadīja dažādas radošās darbnīcas. Paldies par atsaucību Sabīnei Bērziņai, Līgai Bērziņai, Kristīnei Roderei – Rodertei, Selīnai Grīnvaldei, Laurai Šironovai, Sabīnei Blauai, Zanei Bērziņai, Elvijam Braunam, Gatim Tālbergam, Oskaram Grīvam, Sigitai Ceplevičai, Evai Dzenei.
skdiena1617
Laikā, kad ar skolēniem nodarbojās absolventi, arī skolotājus skolas zvaniņš sauca uz mācību stundām, kuras vadīja divpadsmitie. Skolotājiem bija jāmācās tādi netradicionāli mācību priekšmeti kā “multivideomedālistika”, “fizoritmogrāfika”, “origovizoturība”, “rusovācolingvistika”. Pēc“mācībām” skolotāji nobaudīja divpadsmito sarūpēto gardo torti. Paldies divpadsmitajiem un viņu audzinātājai Dacītei par sagādātajiem brīnišķīgajiem svētku mirkļiem!

Drošības diena

           Arī šogad Latvijas skolās no 19.- 23.septembrim notiek Drošības nedēļa, kuras mērķis ir veicināt skolēnu prasmes izvērtēt situāciju un apkārtējas vides riskus dažādās dzīves situācijās. Šīs nedēļas laikā VISC aicina pedagogus ar bērniem un viņu vecākiem aktualizēt un izrunāt dažādas tēmas saistītas ar drošību uz ceļa, sev apkārtējā vidē un drošu uzturu ikdienā.
111 5124.1
Drošības nedēļas ietvaros 16.septembrī skolā viesojās Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas  inspektores  Jolanta Feldmane,  Evita Alksnīte, Sigita Pētersone un runcis Rūdis.
1.klases skolēni kopā ar inspektori J. Feldmani devās ekskursijā pa pilsētu, lai pārrunātu, kāds ir  drošs ceļš uz skolu. Savukārt, 2ab.klašu skolēni kopā ar inspektori S.Pētersoni un runci Rūdi izspēlēja spēli “Drošība” un atjaunoja zināšanas saistībā ar satiksmes drošību un drošību apkārtējā vidē.
 
Daiga Vasioleka,
direktora vietniece izglītības jomā

Tēvu dienai veltīts pasākums “Rio olimpiādes noskaņās”

         
tetis2017.1
         Tētis… Tētis ir tas cilvēks, kas padod roku, kad mazais cilvēkbērns ir pakritis. Tētis ir tas, kas paceļ bērnu uz pleciem, lai viņš labāk redzētu salūtu pilsētas svētkos. Tētim var pastāstīt visu, visu, un tētis sapratīs. Tāpēc arī tēti ir pelnījuši atzinīgus vārdus un dienu, kurā viņus īpaši godina. Šī diena Latvijā tiek atzīmēta septembra otrajā svētdienā, šogad – 11.septembrī.
Arī mēs vēlējāmies atzīmēt Tēvu dienu, tādēļ 9. septembrī aicinājām tētus  un bērnus piedalīties atraktīvā un sportiskā pasākumā – “Rio olimpiādes noskaņās”.
Pasākums bija kupli apmeklēts – tajā piedalījās 37 ģimeņu tēti ar savām atvasēm. Olimpiādes atklāšanā pasākuma vadītāji Trusis un Sivēns sveica visus klātesošos un aicināja iedegt olimpisko lāpu Rio olimpisko spēļu dalībniekam, šķēpmetējas Madaras Palameikas tētim un trenerim Gintam Palameikam.
Lasīt tālāk...

Pasākums "olimpiešiem"

 
     Mācību priekšmetu olimpiāde – tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas un prasmes. Lepojamies, ka mūsu skolā mācās skolēni, kuri ar panākumiem piedalījušies dažādās olimpiādēs gan Talsu novadā, gan valstī.
     Otrdien, 24.maijā Valdemārpils vidusskolas skolēni, kopā ar skolas direktoru Andri Dzeni un direktora vietnieci izglītības jomā Aigu Bērziņu, devās mācību ekskursijā uz Tukumu.
     Dalībai ekskursijā tika izvirzīti 19 izglītojamie, kuri mācību priekšmetu olimpiādēs ieguvuši 1. - 6. (ja dalībnieku skaits olimpiādē ir bijis ne vairāk kā 10, tad 1. - 4.) vietu, saņēmuši atzinību vai diplomu: K.Girēvica 9.a kl., E.Kasjaņenko 9.a kl., R.R.Romanovskis 9.a kl., S.Karols 10.kl., E.L. Petroviča 11.kl., K.Rodere - Roderte 12.kl., S.Ratniece 8.a kl., P.Grīnfogels 9.a kl., R.Bērziņš 5.kl., Dž.Kļaviņš 11.kl., K.Kiršteine 6.kl., D.Liepiņa 7.kl., M.D.Liepiņa 9.a kl., S.Driņķe 11.kl., L.Šironova 12.kl., S.Bērziņa 12.kl., S.Stanke 11.kl., M.Veide 3.kl., S.V.Krišlauka 3.kl.
     Izbaudot vasarīgos laika apstākļus, ekskursijas dalībnieki izstaigāja Tukuma vecpilsētas daļu, mielojās picērijā, kā arī apguva pamtiemaņas boulinga spēlē. 

 

Paldies visiem dalībniekiem un viņu pedagogiem par ieguldīto darbu!

  Dir.vietn.izgl.jomā Aiga Bērziņa

Pie mums ciemos Lenijs un Zipijs

       Šajā mācību gadā 157 skolās uzsāka mācīt bērniem ‘nākotnes valodu’- DATORIKU. Arī mūsu skolas 1. un 4. klašu skolēni mācās datoriku kopā ar diviem jaukiem un ļoti cilvēcīgiem robotiem- mazliet lēnīgo Leniju un pārāk zibenīgo Zipiju. Stundās bērni apgūst zināšanas par drošu uzvedību internetā, attīsta loģisko domāšanu, izpaužas radoši.
Projekta Start(it) realizētāji skolēniem izsludināja radošo darbu konkursu “Kā datorika mainīs pasauli”. Konkursā piedalījās  1.a klases skolēni Tīna Jansone, Rainers Fībigs, Linda Paipala,  Silards Stromanis, 4.a klases skolēni Oskars Jansons un Artūrs Andrejs Mitenbergs. Viņu radītie darbi iepriecināja Leniju un Zipiju, tāpēc abi roboti viesojās mūsu skolā, lai aplūkotu darbus klātienē. Tikšanās skolēnus ļoti iepriecināja un viņi ir apņēmības pilni apgūt datoriku vēl centīgāk.
Informātikas skolotāja Aiga Bērziņa

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.